By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.

<pUw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede diensten aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw diensten door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

  • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede diensten aan u kunnen verlenen.
  • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede diensten. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
  • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
  • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
  • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De Belastingdienst vereist een opslagperiode van tien (10) jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
  • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief (zie boven).
  • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
  • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
  • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede diensten. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de Belastingdienst.
  • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
© 2018-heden MavamHolland.nl. Alle rechten voorbehouden